top of page

A, B, C, D of zelfs E? Waar zit het verschil in ventilatiesystemen?

Ventileren wil zeggen dat we vervuilde, gebruikte binnenlucht vervangen door verse buitenlucht, en dat op elk moment van de dag. Zomaar even de ramen openzetten, volstaat niet meer. Doordat onze huizen almaar beter geïsoleerd en luchtdicht afgewerkt worden, is de nood aan degelijke ventilatie vandaag groter dan ooit tevoren. Maar hoe werken de verschillende types ventilatiesystemen en hoe kies je het beste ventilatiesysteem in functie van je woning en leefpatroon? 

Alles op een rij


We geven je een overzicht van de zes soorten ventilatiesystemen. 

  • Ventilatiesysteem A: Zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht gebeurt op natuurlijke wijze. Type A komt overeen met de lucht die op een natuurlijke manier 'gespoeld' wordt via spleten en kieren in oude huizen. 

  • Ventilatiesysteem B: De aanvoer van verse lucht gebeurt mechanisch, maar de vervuilde lucht wordt in een B-systeem op een natuurlijke manier afgevoerd via ventilatieroosters. B-systemen komen nog nauwelijks voor. 

  • Ventilatiesysteem C: Het tegenovergestelde principe van een B-systeem: de verse lucht wordt op een natuurlijke manier via raamverluchtingsroosters aangevoerd, terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert.  

  • Ventilatiesysteem C+: Een vraaggestuurd C-systeem, waarbij de ventilatie-unit maar net zoveel vervuilde lucht afvoert als nodig is. Dat wordt bepaald door continue metingen van de binnenluchtkwaliteit. Er wordt dus alleen geventileerd wanneer en waar nodig in huis. 

  • Ventilatiesysteem D: Zowel de aan- als afvoer van lucht gebeurt volledig mechanisch. De aangevoerde buitenlucht wordt gedeeltelijk opgewarmd met de warmte van de afgevoerde binnenlucht (warmteterugwinning). Ook het D-systeem heeft een vraaggestuurde ‘D+’-variant, waarbij het ventilatiedebiet voor de hele woning afhangt van de kwaliteit van de binnenlucht. 

  • Ventilatiesysteem E+: Vraaggestuurde ventilatie en warmtepomptechnologie gecombineerd in één systeem. De warmte uit de afgevoerde binnenlucht wordt enerzijds gebruikt om lagetemperatuurverwarming te voeden en anderzijds om sanitair water op te warmen. Net zoals bij het C+-systeem gaat het hier om een natuurlijke toevoer van verse lucht en een mechanische afvoer van vervuilde lucht. 

bottom of page