top of page

Ventilatiesysteem D

Dit systeem D combineert mechanische toevoer en mechanische, vraaggestuurde afvoer van lucht met een warmtewisselaar. Die warmtewisselaar haalt de warmte uit de afgevoerde (vervuilde) binnenlucht om de vers toegevoerde (koudere) lucht voor te verwarmen. Op die manier wordt het energieverbruik van het continu draaiende ventilatiesysteem gecompenseerd met een flinke besparing op de stookkosten. Belangrijk voor een correcte werking in dit ventilatiesysteem is wel dat het perfect in balans afgeregeld wordt. Daarom wordt dit ventilatiesysteem ook wel balansventilatie genoemd.

Ventilatie_D.jpg
Ventilatiesysteem D: hoe werkt het?

Zoals je in de inleiding al kon lezen gebeuren de luchtaanvoer en -afvoer mechanisch bij een ventilatiesysteem D. Dit gebeurt via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren.

De warmte van de afgevoerde binnenlucht kan bij de meeste ventilatiesystemen D overigens benut worden om de aangevoerde koude buitenlucht op te warmen. Dit gebeurt in de zogenaamde warmtewisselaar van het systeem. Men spreekt dan van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Op die manier moet je dankzij je ventilatiesysteem de binnenkomende lucht minder verwarmen en bespaar je op je stookkosten.

Wanneer kiezen voor balansventilatie?


Bij nieuwbouwprojecten en grote energetische renovaties is de plaatsing van een volledig ventilatiesysteem verplicht. Veel mensen vragen zich dan ook af of ze nu best voor een ventilatiesysteem C of D kiezen. We wegen hier alvast enkele criteria af die je kunnen helpen bij het maken van een keuze:

 

  • Prijs: de investeringskosten voor een ventilatiesysteem C liggen lager dan die voor een balansventilatiesysteem.

 

  • Verbruik: aangezien voor systeem D twee ventilatoren nodig zijn (voor de aan- en afvoer van de lucht) en voor systeem C slechts één (voor de afvoer van de lucht), zal het intrinsieke verbruik van het ventilatiesysteem D hoger liggen. Door te kiezen voor een systeem D met warmteterugwinning bespaar je echter: de binnenkomende lucht wordt voorverwarmd door de afgevoerde binnenlucht. Hierdoor moet je dus zelf veel minder stoken om de binnenlucht op temperatuur te krijgen. Bij systeem C zal je dus meer moeten stoken om de koude buitenlucht te verwarmen.

 

  • Kwaliteit van de lucht: de aangevoerde lucht bij een systeem C wordt niet gefilterd. Dit betekent dat pollen, stof of vervuiling de woning zomaar binnen kunnen komen. Bovendien wordt de koude buitenlucht zoals reeds gezegd niet voorverwarmd bij dit systeem, wat tot hogere stookkosten leidt. Bij ventilatiesysteem D wordt de aangevoerde lucht wel gefilterd en op een aangename temperatuur gebracht voor hij de leefruimtes binnenkomt.

 

  • Geluid: bij ventilatiesysteem C gebeurt de aanvoer van lucht via luchtroosters in ramen en muren. Hierdoor kunnen geluiden van buitenaf redelijk gemakkelijk naar binnen. Bij balansventilatie is dit niet het geval, maar het systeem produceert wel enig lawaai. Dit kan tegengegaan worden met dempers.

bottom of page